دوره برنامه نویسی اندروید با بیسیک4اندروید
دوره برنامه نویسی اندروید با بیسیک4اندروید
دوره برنامه نویسی اندروید با بیسیک4اندروید
دوره برنامه نویسی اندروید با بیسیک4اندروید
دوره برنامه نویسی اندروید با بیسیک4اندروید
دوره برنامه نویسی اندروید با بیسیک4اندروید

دوره برنامه نویسی اندروید با بیسیک4اندروید

ویژگی های آموزش
  • سطح حرفه ای
  • مدت زمان میانگین 23 ساعت
  • نحوه تدریس بصورت فصلی
  • نوع ارائه ویدئویی
امتیاز آموزش: 400
199,000 تومان
موجود است

4 نفر این آموزش را خریده اند

199,000 تومان
خرید آموزش