کار با ftp جهت دانلود و اپلود فایل در سرور در بیسیک4اندروید
کار با ftp جهت دانلود و اپلود فایل در سرور در بیسیک4اندروید

کار با ftp جهت دانلود و اپلود فایل در سرور در بیسیک4اندروید

توضیحات

فروشنده : آموزشگاه
امتیاز آموزش: 100
6,500 تومان
موجود است
6,500 تومان
خرید آموزش